Drücken Sie ENTER, um zu suchen
Schließen
dr n. wet.

Marta Bogucka

kierownik laboratorium embriologicznego

Biografie

Bildung:

2019 – uzyskanie tytułu doktora nauk weterynaryjnych; temat rozprawy doktorskiej: „Ocena aktywacji i przebiegu apoptozy izolowanych plemników psów i kotów”, praca została wyróżniona decyzją Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW;

studia doktoranckie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Zakład Patofizjologii Zwierząt;

lipiec 2003 – uzyskanie tytułu magistra inżyniera z oceną bardzo dobrą, praca magisterska na temat „Ocena cytometryczna integralności DNA plemników nasienia ludzkiego w diagnostyce andrologicznej” (promotor dr R. Faundez) otrzymała wyróżnienie w konkursie Rektora SGGW na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2002/2003;

1998-2003 – studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; Międzywydziałowe Studium Biotechnologii, specjalizacja Produkcja i Ochrona Zdrowia Zwierząt.


Berufserfahrung und klinische Arbeit:

2016-obecnie – praca na stanowisku kierownika laboratorium embriologicznego w Europejskim Centrum Macierzyństwa Invimed w Warszawie
2004-2015 – praca na stanowisku embriologa w klinice InviMed Warszawa, od 2009 na stanowisku starszego embriologa.

Grudzień 2018 wykład pt "Evaluation of activation and course of apoptosis of isolated canine spermatozoa" w ramach 52nd Annual Meeting Physiology and Pathology of Reproduction of the DVG Section Reproductive Medicine, and 44th Veterinary and Human Medicine Common Conference, February 2019, Goettingen, Germany.
2007-2010 – opiekun naukowy 3 prac magisterskich wykonanych pod kierunkiem dr Ricardo Faundeza.

Udział w konferencjach dotyczących rozrodu człowieka, embriologii i ginekologii:

lata 2016-2018 – udział w konferancjach ESHRE European Society of Human Reproduction and Embryology;
wrzesień 2018 – udział w dorocznym Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;
listopad 2016 – udział w III Międzynarodowej Konferencji Endokrynologii Rozrodczości w Warszawie;
wrzesień 2015 – udział w I konferencji COGEN; Preconception, preimplantation and prenatal genetic diagnosis, Paryż, Francja;
czerwiec 2015 – udział w warsztatach „Biopsja trofektodermy z wykorzystaniem Lasera-OCTAX Navilase firmy MTG”;
czerwiec 2011 – udział w konferencji 1st Joint for Gynecology, Obstetrics and fertility – Israel-Poland;
maj 2010 – udział w konferencji „Problemy prokreacji w Polsce” organizowanej przez Klinikę Rozrodczości i Endokrynologii ginekologicznej w Białymstoku, Warszawa; 20 punktów edukacyjnych;
czerwiec 2010 - udział w XXVI konferencji European Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE), Rzym; punkt edukacyjny przyznany przez European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME);
listopad 2008 - udział w konferencji “Vaccines; Advances in Plant and Microbial Biotechnology, Infectious Diseases and Cancer Therapy”, SGGW, Warszawa, prezentacja własna “Mechanism of apoptosis in canine spermatozoa in response to stimuli”;
listopad 2008 – udział w IX Sympozjum Sekcji Andrologii Polskiego Towarzystwa Andrologicznego oraz X Dzień Andrologii Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, Warszawa; 8 punktów edukacyjnych;
wrzesień 2007 – udział w konferencji European Society of Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Celle, Niemcy;
styczeń 2007 - udział w IV Kongresie Andrologii Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, Kazimierz Dolny n/Wisłą; 10 punktów edukacyjnych;
czerwiec 2006 – udział w XXI konferencji European Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE), Praga; 1 punkt kredytowy przyznany przez European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME);
grudzień 2004- udział w VII konferencji biologii molekularnej w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii, prezentacja własna „Struktura chromatyny plemników ludzkich a ich ruchliwość, morfologia i integralność błon”;
czerwiec 2004 – udział w XIII Sympozjum Sekcji Płodności i Niepłodności, prezentacja własna „Wykorzystanie oceny integralności DNA plemników w standardowej analizie nasienia”;
październik 2003 – organizacja I konferencji Young Chem we współpracy z członkami chemicznego koła naukowego Politechniki Warszawskiej; udział jako prowadzący sekcji biotechnologii;
grudzień 2002 – udział w V konferencji biologii molekularnej w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii,  prezentacja własna „Cytometryczna ocena integralności DNA plemników ludzkich w diagnostyce andrologicznej”;
2001 - praktyka w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk; Katedra Biochemii Lipidów. Tematem praktyki: „Preparacja dolicholi roślinnych i  zwierzęcych metodami chromatograficznymi”.

Dodatkowe umiejętności i certyfikaty:

Obsługa cytometru przepływowego, doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
Certyfikat w zakresie biopsji blastomerów zarodka i trofoektodermy blastocysty w diagnostyce przedimplantacyjnej (zastosowanie metod laserowych), hodowli zarodków metodą Time-lapse, witryfikacji komórek jajowych i zarodków.
Certyfikat w zakresie obsługi cytometru przepływowego w diagnostyce patomorfologicznej wydany przez Zakład Cytologii Klinicznej CMKP w Warszawie.
Certyfikat ukończenia kursu Business English na poziomie zaawansowanym z wynikiem bardzo dobrym.


Kontaktieren Sie uns noch heute

Vertraulichkeit ist unsere Priorität

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Zustimmung zu Mehr Marketing-Kontakt Mehr: Sie müssen mehr Optionen auswählen (Minimum) ${minimumContactAgree})

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Invimed-T Sp. z o. o, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa / Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług, marketing produktów i usług Medicover Polska / Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda / Odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych / Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo dostępu do danych osobowych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.